• befektetés, nyugdíj előtakarékosság, lakástakarék, megtakarítás
OKOS TANÁCSADÓ, befektetési és vállalati specialista

Sikeres cégutódlás

Egy vállalat felépítésében rengeteg munka és energia van. Ennek átadása, lehetőleg a megfelelő kézbe, nem egyszerű feladat.

Ennek okai elsősorban:

  1. Generáció váltás - a tulajdonosok szerenék abbahagyni és átadni céget a fiatalabb generációnak
  2. Tulajdonosi körben bekövetkező változás (szabadság vágy, haláleset...)
  3. A a tulajdonosok szerenék abbahagyni a munkát és a vállalatból passzív jövedelmet szeretnének

Az új Ptk. szerint egy gazdasági társaság tagjának halála esetén az örökös – a hagyatéki eljárás lefolytatása után – kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe történő felvételét, és ezzel a tulajdonossá válását. Az ügyvezető ezt kizárólag abban az esetben utasíthatja el, ha:
• a tagok a társasági szerződésben meghatározták, hogy kik és milyen feltételekkel vehetik meg az
örököstől az üzletrészt, és
30 napon belül ki is fizetik az örökösnek az üzletrész forgalmi értékét.

Minden más esetben az örököst fel kell venni a tagjegyzékbe.
Erre a társtulajdonok úgy készülhetnek fel, hogy a cég forgalmi értékét tulajdoni arányuk figyelembe
vételével lefedezik kockázati életbiztosítási összeggel, és rendelkeznek erre az esetre a társasági
szerződésben. Így bármelyikük halála esetén a többi tagnak azonnal rendelkezésre áll az az összeg,
amivel az örökös 30 napon belül kifizethető.

ADÓZÁS

Ha a kedvezményezett a cég, akkor
• sem a cégnek, sem az alkalmazott biztosítottnak nincs adófizetési kötelezettsége díjfizetéskor,
• a biztosítási díjat és annak közterheit a cég költségként elszámolhatja a társasági adó alapját csökkentő
tételként,
• a biztosító haláleseti szolgáltatása pedig a cégnek bevétel lesz, ami a társasági adó alapját növelni
fogja az adott évben.
• Amennyiben a szolgáltatás összegét valamilyen formában továbbadja a családtagoknak a cég, akkor
itt is adókötelezettség keletkezik a juttatás módjától függően:
• ha az elhunyt családtag a cég munkavállalója, akinek segély formájában adják tovább, akkor bérként
adózik,
• ha hozzátartozónak adott segély formájában egyéb jövedelemként adózik (felbruttósítva 38,24%),
• ha hozzátartozónak adott temetési segély formájában, akkor adómentes.